ประวัติบริษัท

บริษัท เอส.ที.สกรีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยในเริ่มแรกนั้นจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที. สกรีนพริ้นติ้ง” และดำเนินกิจการเรื่อยมาจวบจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงได้จดทะเบียนเป็น บริษัท เอส.ที.สกรีน จำกัด และใช้ชื่อดังกล่าวประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจด้านการรับจ้างพิมพ์ผ้า ออกแบบลายพิมพ์ผ้า และนำเสนอเทคนิคลายพิมพ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ พร้อมเทคนิคการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพสร้างความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ สังคม จวบจนปัจจุบันบริษัทฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการสิ่งทอ ชั้นนำทั้งจากในประเทศและผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศชั้นนำกว่า 100 บริษัท เป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยทั่วกัน

 


บริษัทดำเนินกิจการด้านการพิมพ์ผ้า รับพิมพ์งานทุกรูปแบบ ปรับตามแฟชั่น
รวมทั้งออกแบบลายพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำงานด้วย
จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง