Tel. (662) 567 2712
Fax (662) 567 2780

Monday - Saturday
08:00 - 17:00

S.T

บริษัท เอส.ที.สกรีน จำกัด

ดำเนินงานด้านการพิมพ์ รับพิมพ์งานทุกรูปแบบ ปรับตามแฟชั่น รวมทั้งออกแบบลายพิมพ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำงานทีมีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะทำงานด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน และสังคม อย่างต่อเนื่อง

Contact Us

Address :
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 12 หมู่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

Tel :
(662) 567-2712 (10 คู่สายอัตโนมัติ)

Fax :
(662) 567-2780

Email :
st_screen@yahoo.com | st_screen@hotmail.com

ติดต่อฝ่ายขาย และการตลาด

ทีมงานของเราพร้อมให้บริการคุณ   

CONTACT US NOW