เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา  คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีและโอกาสในการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริต  บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างคุณค่า และช่วยให้บริษัทฯก้าวไปข้างหน้าในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการพิมพ์คุณภาพสูงได้ในอนาคต เราก็กำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา