ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เอส.ที. สกรีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกิจการด้านการพิมพ์ผ้าครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท 0135545000622
จำนวนทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 12 หมู่ 4 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เนื้อที่สำนักงานและโรงงาน 5,000 ตารางเมตร
กำลังการผลิต 600,000 ชิ้น/เดือน
มาตรฐานระบบคุณภาพ
  • รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Environmental Management System of Development of INDUSTRY WORK)
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (EMS for SMEs)
  • เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มาตรฐานการผลิต
  • มาตรฐานเกรด เอ กระบวนการผลิตของบริษัท LS&Co. (ยี้ห้อ Levis) “A” Grade ‘s TOE approved to continue LS&Co. production by DKSH (Thailand)
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้า VF Corporation อย่างเป็นทางการ
  • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินค้า Disney® อย่างเป็นทางการ