บริเวณทางเข้าโรงงาน

เครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย

โกดังเก็บบล๊อคงาน

รองรับทุกปริมาณการผลิต